Skip Navigation

Fogyasztóvédelem és panaszkezelés

A MetLife arra törekszik, hogy ügyfelei számára pénzügyi céljaik megvalósításához maximális szakmai támogatást nyújtson szakértő pénzügyi tervező kollégái segítségével.

Vállalatunk számos magyarországi törvényi szabályozásnak felel meg, hogy tevékenysége átlátható és kiszámítható legyen, ezzel párhuzamosan pedig szolgáltatásaink az ügyfelekkel szembeni etikus magatartást tükrözzék.

Vállalatunk elkötelezett szereplője egy ügyfélbarát pénzügyi szolgáltatásokat biztosító szektornak, ennek szellemében tettünk lépéseket mind a magyarországi Magyar Nemzeti Bank (MNB), mind pedig a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és természetesen a nemzetközi MetLife irányelvei alapján, amelyek védik ügyfeleink érdekeit, és biztosítják munkatársaink állandó szakmai felkészültségét.

Új és meglévő ügyfelek tájékoztatása a Biztosító által alkalmazott nyomtatványokról

Új ügyfelek:

Meglévő ügyfelek:

A Biztosító nevében eljáró tanácsadókról

Szerződéskötés folyamata

A kapcsolatfelvételtől a kötvény átadásáig tartó folyamat

 • Fogyasztóvédelmi szabályozás

  Az MNB számos, a fogyasztók jogait, érdekeit védő rendelkezést hozott. A legfontosabb azonban, hogy minden, az MNB szabályozása alatt működő pénzügyi intézmény rendelkezzen ún. fogyasztóvédelmi kapcsolattartóval, aki rendszeresen értesül a legfrissebb szabályozásokról, s feladata, hogy ezek gyakorlatba való átültetését koordinálja saját intézményében úgy, hogy azok maradéktalanul a fogyasztók érdekeit képviseljék. Az aktuális pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a pénzügyi szervezetek képviselőinek részvételével konzultáció-sorozatot indított az MNB, ebben kívánunk mi, a MetLife is rendszeresen részt venni.

 • Panaszkezelés 

  Panaszkezelési szabályzat - a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének ügyfelei részére

  Meghatalmazás  -  a szabályzat 1-2. sz. melléklete
  Panaszfelvételi jegyzőkönyv - a szabályzat 3. sz. melléklete
  Panaszkezelési tájékoztató – a szabályzat 4. sz. melléklete  

  Magatartási szabályzat –  a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének személyes ügyfélszolgálatán alkalmazandó magatartási szabályzat

  Az alábbi kapcsolódó anyagok közül letöltheti a pénzügyi panaszának leadásához szükséges formanyomtatványokat: 
  Fogyasztói panasz szolgáltatónak
  Fogyasztói kérelem az MNB-hez
  Fogyasztói kérelem a PBT-hez

  Panasza esetén, amennyiben válaszunkkal nem elégedett, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához, a Pénzügyi Békéltető Testülethez, illetve bírósághoz fordulhat. A következő linkek közvetlenül az MNB honlapjára vezetik el Önt, ahol bővebb információt találhat a lehetséges eljárásokról:

  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

  https://www.mnb.hu/
 • Pénzmosás és csalás elleni éves vizsga

  Elengedhetetlen, hogy minden munkatársunk megtanulja, melyek azok a módszerek, amelyekkel kiszűrhető a pénzmosás és/vagy csalás gyanúja, s miként kell ilyenkor eljárni. Ennek érdekében minden évben vállalatunk összes munkatársa tesz pénzmosás és csalás elleni vizsgát, hogy ezzel is biztosítsuk cégünk feddhetetlenségét, és működésének szabályszerűségét.

 • Toborzás, kiválasztás, munkatársaink oktatása

  A MetLife toborzási rendszere követi az előírt szabályozást, miszerint csak és kizárólag olyan kollégákkal kívánunk együtt dolgozni, akik bejegyzett tagjai az MNB biztosításközvetítői regiszterének, mindemellett az előírt képzettséggel rendelkeznek. Vállalatunk toborzás- kiválasztás illetve oktatási rendszere is minden szempontból ezen irányelveknek megfelelő, hiszen fokozottan figyelünk munkatársaink folyamatos szakmai felkészültségére éves megújító vizsgáink és egyéb szakmai tréningjeink keretében.

  Tipp!
  Ellenőrizze le az alábbi linken, hogy biztosításközvetítéssel foglalkozó ismerőse, saját tanácsadója valóban a Felügyelet regisztrált tagja-e:
  https://intezmenykereso.mnb.hu

 • Eszközalapok bejelentés

  Mint pénzintézet, szolgáltatási palettánkon befektetések is szerepelnek. Ennek megfelelően különböző eszközalapokba fektetjük ügyfeleink vagyonát, amelyet versenyeztetett, a piacon eredményes alapkezelő partnereink kezelnek. A Felügyelet szabályozása szerint egy adott eszközalap indulását követően 15 napon belül kell bemutatnunk az eszközalap befektetési politikáját. Mi tartjuk magunkat a szabályozáshoz, és jellemzően inkább előbb, az eszközalap indulása előtt kérjük meg a szükséges jóváhagyásokat az állami felügyelő intézménytől.

  Tipp!
  Nézze meg eszközalap-kínálatunkat az alábbi linken:
  Választható eszközalapok

 • Mindennapi pénzügyeink – Pénziránytű Alapítvány
  A hazai és a külföldi tapasztalatok és felmérések egyaránt azt mutatják, hogy a háztartások pénzügyi tudatossága meglehetősen alacsony, és ismeretei még mindig hiányosak. Az elmúlt években több állami intézmény – köztük a Magyar Nemzeti Bank és számos piaci szereplő, valamint civil szervezet tett lépéseket a lakosság pénzügyi jártasságának fejlesztésére. 2008 októberében az MNB kezdeményezésére létrejött a Pénziránytű Alapítvány, amelynek elsődleges célja, hogy együttműködési lehetőséget kíván teremteni a pénzügyi intézmények között, és aktívan részt vállal a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, társadalmi jelentőségű programok kidolgozásában és megvalósításában.
 • Vállalatunk mind szellemiségében, mind pedig anyagiakban hozzájárul a Pénziránytű Alapítvány támogatásához, mely célul tűzte ki a pénzügyi tudatosság népszerűsítését és pénzügyi ismeretek terjesztését.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) alapján az Európai Bizottság létrehozta az uniós szintű online vitarendezési platformot (platform), amely az alábbi internetes oldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

A platformon az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók (magánszemélyek), az Unióban letelepedett kereskedőkkel szemben, online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogvitáik bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezhetik. Az online vitarendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez.

A rendelet nem alkalmazandó a fogyasztók és kereskedők közötti azon vitákra, amelyek a nem internetes (offline) úton létrejött szerződések kapcsán, illetve kereskedők között merülnek fel. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókra, így a biztosítóra is, amennyiben a fogyasztó és a biztosító között létrejött biztosítási szerződést a fogyasztó a biztosító, vagy biztosításközvetítő weboldalán (jellemzően biztosításközvetítő személyes közreműködése nélkül) elérhető, szerződéskötést lehetővé tévő alkalmazások igénybevételével kötötte meg. A rendelet értelmében a fogyasztók a platform használatával online kezdeményezhetik a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. A jogvita peren kívüli rendezésére Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Amennyiben Ön az online vitarendezési platformon keresztül kíván bejelentést tenni, kérjük, hogy az alábbi e-mail címet adja meg társaságunk elérhetőségeként: info@metlife.hu.

Az online vitarendezési platformot az alábbi linkre kattintva érheti el: http://ec.europa.eu/odr

A platform felhasználói útmutatója itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/userguide/?page=landing

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.

A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.

A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztató anyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll. 

A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt.  A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

A Pénzügyi Navigátorról bővebb információt a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator oldalra kattintva kaphat.

 • A unit-linked típusú biztosítások legfontosabb tudnivalói a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) összeállításában

  Unit-linked biztosítások 1x1
 • TKM

  Annak érdekében, hogy ügyfeleink a szerződéseikhez kapcsolódó költségekről átfogó képet kaphassanak, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) TKM Charta-hoz csatlakozott tagbiztosítói, köztük az MetLife is, az önszabályzás és az egységes, korrekt ügyféltájékoztatás érdekében megalkották az ún. Teljes Költség Mutatót (TKM).

  Miért fontos Önnek tájékozódni a TKM-ről?

  Ahogyan a bankok által kínált hitelekhez Teljes Hiteldíj Mutatót (THM-et) társítottak, mely megmutatja, hogy a felvett hitelre a futamidő végén mekkora a tényleges kifizetett összeg, úgy a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz tartozó TKM megmutatja a vásárolt életbiztosítási termék ügyfél által fizetendő költségeit, amely költségek tartalmazzák – többek között – a termékbe beépített kockázatok ellenértékét is.

  Tipp!
  Javasoljuk, nézze meg ITT, hogy termékeink milyen TKM paraméterekkel rendelkeznek!

 • Termékeink, szolgáltatásaink

  Hiszünk biztosítási termékeink értékteremtő erejében. Úgy fejlesztjük és alakítjuk szolgáltatásainkat, hogy folyamatosan az aktuális gazdasági események kiváltotta fogyasztói igényekre adjunk megoldást.
  Fontos azonban, hogy ügyfeleink és leendő ügyfeleink is tisztában legyenek azokkal a feltételekkel, amelyek alapján intézményünk biztosítani tudja működését, ezáltal ügyfeleink professzionális kiszolgálását.

 • Hogyan működnek termékeink?

  1. Befektetéshez kötött életbiztosítás

  Egyik legnépszerűbb terméktípusunk a befektetéshez kötött életbiztosítás. Ezekben a megoldásokban ügyfelünk a befizetett díjból befektetési egységeket vásárol, amelyeket aztán a MetLife alapkezelői által gondozott eszközalapokba fektet.

  Befektetési eszközalapjaink:

  A Metlife számos eszközalapot kínál, amelyek a kockázati szintek széles skáláját vonultatják fel, így ügyfeleink kockázattűrő képességeiknek megfelelően választhatják ki és kombinálhatják azokat.
  Az árfolyamkockázat szintjét a termékfeltételben illetve weboldalunkon az eszközalapok bemutatásánál egyértelmű skálán jelezzük a legdinamikusabb, illetve a legbiztonságosabb alapot. Azon ügyfeleink, akik inkább a biztonságra törekednek, és befektetett vagyonukat nem szeretnék vagy csak minimális árfolyamkockázatnak kitenni, úgy nekik portfóliójuk kialakításakor a kötvény eszközalapokat javasoljuk befektetésként. Vállalkozókedvűbb ügyfeleinknek, akik bátrabban választanak kockázatosabb eszközalapokat a nagyobb nyereség reményében kínálunk olyan részvény eszközalapokat, amelyek kockázati hajlandóságuknak megfelelő.

  Mintaportfóliók:

  Fontos szempont számunkra, hogy ügyfeleinknek támaszt nyújtsunk az eligazodásban, így nem hagyjuk magukra, amikor életük egyik legfontosabb területéről, a pénzügyeikről döntenek. Mintaportfólióink ebben adnak iránymutatást, így mindenki megtalálja számára a megfelelő eszközalap összetételt:

  1. Dinamikus (nagy kockázatvállalalási hajlandóság)
  2. Kiegyensúlyozott (mérsékelt kockázatvállalási hajlandóság)
  3. Megfontolt (alacsony kockázatvállalási hajlandóság)

  Természetesen arra is kínálunk lehetőséget, ha ügyfeleink saját maguk kívánják összeválogatni eszközalapjainkból befektetési portfóliójukat. Ebben az esetben az eszközalapra jellemző kockázat porlasztása érdekében (típusuktól függően) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok közötti diverzifikálás, illetve részvény és kötvénytípusú befektetések elegyítése ajánlott.
  Ha segítségre van szüksége, pénzügyi tanácsadó munkatársaink mindenben állnak rendelkezésére, vagy lépjen be saját MyMetLife oldalára és tanulmányozza, hogyan végezheti el könnyedén szerződésével kapcsolatos módosításait.

  MyMetLife:

  A MyMetLife olyan ingyenes online szolgáltatási rendszerünk, amely segítségével egyszerűen, akár otthonából valósíthatja meg biztosításai aktív portólió-menedzsmentjét, módosíthatja személyes adatait, vagy közvetlenül üzenhet Ügyfélszolgálatunknak. Érdemes minden ügyfelünknek igényelnie MyMetLife hozzáférést már a szerződés megkötésekor, hiszen kényelmesen, akár otthonából intézheti a biztosításához kapcsolódó tranzakcióit, adatai módosításait.

  Tipp!
  Hogyan igényelhet MyMetLife hozzáférést? Az igénylés díjmentes.Regisztrálni lehet életbiztosítási szolgáltatásaink igénybevételekor a MyMetLife szerződés aláírásával, később a MyMetLife szerződés letöltésével – itt,  kitöltésével és beküldésével, vagy közvetlenül a MyMetLife oldalon.

  Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatás:

  A MetLife a magyarországi életbiztosítási piacon elsőként vezette be az Őrszem árfolyamfigyelő szolgáltatását. Ügyfeleink számára ingyenesen elérhető. MyMetLife online ügyfélportálon keresztül egyszerűen követhető nyomon az egyes eszközalapok árfolyamának változása, az eszközalapokhoz kapcsolható stop loss és start buy funkciók alkalmazásával pedig ügyfeleink személyes preferenciái alapján beállított elmozdulásokra figyelmeztet a rendszer. Igény esetén az Őrszem az árfolyam-ingadozások miatt szükségessé váló lépéseket (egységáthelyezéseket) is képes automatikusan végrehajtani.

  Költségek és kockázatok:

  Ahogy minden pénzintézet, a MetLife is számol fel költségeket. Ez nem a MetLife sajátossága, mégis szükséges feltétele annak, hogy ügyfeleink megtakarítását valóban szakértők kezeljék. Az egyes termékekhez kapcsolódó költségekről a termékfeltételek adnak pontos tájékoztatást.
  Kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni az ún. árfolyamkockázatra. Mi is ez, és mikor kell ezzel számolni?
  Az euró alapú befektetéshez kötött életbiztosítási termékeink esetén ha a szerződő a biztosítási díjat forintban kívánja fizetni, az árfolyamváltozás illetve az átváltásból fakadó költségek fedezésére ajánlott az esedékes díjat 10%-kal megnövelni.
  Ugyanígy, az euró alapú módozatok esetén minden forintban történő kifizetéskor az euróról forintra történő átváltás költsége az ügyfeleinket terheli. Fontos tudni, hogy az árfolyamkockázat a szerződés értékében is megjelenik, hiszen a szerződés aktuális értékét befolyásolhatja az Euró-Forint árfolyamváltozás.

  Tipp!
  Kövesse nyomon az Euró-Forint árfolyamot, erről folyamatosan tájékozódhat az alábbi linken:
  Választható eszközalapok 

  2. Hagyományos életbiztosítás

  Termékeink másik típusa az úgynevezett hagyományos életbiztosítások. Ezek közül megkülönböztetünk kockázati, díjkedvezményes kockázati, fix lejárattal rendelkező illetve baleset és betegségbiztosítást. Kockázati típusú termékeink abban segítenek ügyfeleinknek, hogy ha egy tragikus esemény bekövetkezik, a család a MetLife támaszával tudja átvészelni a keresetből kiesett szülő általi jövedelem veszteséget. Egy átlagos magyar családra nehezedő hitel, lakás, család és/vagy vállalkozás fenntartási költségeinek fedezésére a kockázati életbiztosítás jelentős segítséget nyújthat.

  Baleset és betegségbiztosításunk egy magasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást könnyíti Baleset és betegségbiztosításunk egy magasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást könnyíti meg, hiszen egy váratlan baleset vagy betegség bekövetkeztekor a gyógyulás vitathatatlanul többletköltséget generál a családi költségvetésben.

  Tipp!
  Termékeinket és szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, s ebben Ön is segíthet. Örömmel vesszük véleményét vagy javaslatait, ha úgy érzi, ezt megosztaná velünk!

  Keresse fel pénzügyi tanácsadóját, vagy írjon az info@metlife.hu e-mail címünkre!
  Számunka felbecsülhetetlen értékű ügyfeleink visszajelzése!

 • Pénzügyi Tervezés

  A MetLife Pénzügyi Tervezési szolgáltatása egy komplex bevétel-kiadás elemzés, amely abban nyújt segítséget, hogy ügyfeleink képet kapjanak háztartási költségvetésük hiányosságairól, egyben megoldási javaslatot annak fejlesztésére, s így nem csupán havi költségvetésüket optimalizálhatják, hanem tervezhetővé válnak jövőbeni pénzügyi céljaik is, legyen szó akár gyermekeink továbbtanulásáról, nyugdíjtervezésről, szeretteik védelméről, vagy bármely befektetésről. Pénzügyi Tervező programunk egy vagy több meglévő megtakarítási/befektetési formát is képes kezelni, függetlenül a MetLife szolgáltatásaitól!

  Tipp!
  Önnek is nehézséget okoz a családi költségvetés menedzselése? Minden hónapban feléli a fizetését? Úgy érzi folyik ki a pénz a keze közül, mégis szeretne mindig egy kicsit félretenni? Segítünk! Válassza szakértőinket az Önhöz legközelebb eső igazgatóságon:
  Kapcsolat

 • Minőségbiztosítás

  Minőségbiztosítási rendszerünk kivételes figyelmet fordít ügyfeleink, azon belül is új ügyfeleink védelmére. A rendszert azért építettük ki, hogy megbizonyosodjunk: leendő ügyfeleink megkaptak minden szükséges információt akkor, amikor valamelyik életbiztosítási programunkat választották. Célunk, hogy mindenki, aki nálunk találja meg céljai megvalósításához vezető utat, az hosszú távú, elégedett és pénzügyeit tudatosan kezelő ügyfél legyen.
  A minőségbiztosítási hívásokat a Call Centerünk kezdeményezi.
 • Panaszkezelés

Bizony legjobb akaratunk ellenére is előfordul olyan eset, amikor valamelyik ügyfelünk úgy érzi nem megfelelően jártunk el ügyében. Ilyenkor természetesen számos lehetőség áll rendelkezésére, hogy eljusson hozzánk észrevétele.

Miként kezeljük a panaszokat?

A panaszok kezelésére szigorú szabályozást alakítottunk ki, melyről bővebben a Fogyasztóvédelem/ MNB és Metlife menüpont alatt olvashat.

 • Nyugdíjtervezés

Sokunk számára égető kérdés az a társadalmi probléma, hogy miből lesz nyugdíjunk? A média mindennapos híre, hogy az állami nyugdíjrendszer fenntarthatósága vitatott, a társadalom öregszik, s egyre kevesebb aktív munkavállaló tart el egyre több nyugdíjast.

A MetLife mint a pénzügyi szektor meghatározó szereplője felelősnek érzi magát azért, hogy minél több emberhez juttassa el az öngondoskodás szükségességének ideológiáját. Ennek érdekében több fórumon is hirdetjük és segítünk megmutatni: a majdan kézhez kapott tényleges nyugdíj és az általunk elképzelt ideális nyugdíjösszeg között bizony az esetek túlnyomó többségében jelentős különbség, hiány mutatkozik. Ennek a sarkalatos kérdésnek a megválaszolásához, a hiány fedezéséhez vállalatunk számos megoldást kínál.

Nem hiszi? Járjon utána!

 • Tipp!
  Javasoljuk, készíttesse el ingyenesen egyéni pénzügyi tervét! Keresse fel személyes pénzügyi tanácsadóját, ha pedig még nem rendelkezik olyan szakértővel, aki segíthet Önnek az eligazodásban, keresse képviseleteinket: 
  Irodáink