Skip Navigation

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztató és használati feltételeket.

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap a MetLife Inc. társasághoz (továbbiakban: MetLife) tartozó magyar leányvállalatának, a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.) (továbbiakban biztosító) a honlapja, amely honlapon a társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen honlap, mint webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a használati feltételeket. A MetLife bármikor módosíthatja a használati feltételeket, mely módosításokat ill. az új használati feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a honlapon a biztosító az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. A honlap üzemeltetői megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

A biztosító a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a honlap, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

A befektetéshez kötött biztosítások esetében kérjük, figyelmesen olvassa el a kockázatfeltáró nyilatkozatot.

A biztosító az ügyfelek adatait a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján biztosítási titokként, egyéb adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szöveget, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a MetLife tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a MetLife kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szerzői jogok

A MetLife Insurance Company a szerzői jogok tulajdonosa minden a webhelyen elhelyezett szöveg esetében. PEANUTS Worldwide LLC. a tulajdonosa valamennyi a webhelyen elhelyezett PEANUTS® karakternek és grafikának.

A MetLife Inc. kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül jogi, számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása vagy megtekintése, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A termékek és szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a MetLife Inc. kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán a Metlife felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A webhelyen található információk nem minősülnek a MetLife részvényei, más értékpapírok vagy pénzügyi eszközök vásárlására vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak.

Más oldalakra mutató linkek

A MetLife elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

A MetLife nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a MetLife részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. A MetLife nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a MetLife nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

Illetékes panaszfórum

Az illetékes felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) További információ:http://felugyelet.mnb.hu

További illetékes panaszfórumok:

  • A biztosító vezérigazgatósága (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.)
  • A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között fennálló szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) További információ: http://www.mnb.hu/bekeltetes