Skip Navigation

Fenntarthatósági nyilatkozat

A MetLife elkötelezett amellett, hogy befektetési döntéseink hosszú távon fenntartható értéket teremtsenek mindenki számára. Büszkén támaszkodunk a MetLife több mint 150 évnyi tapasztalatára és aknázzuk ki széles körű erőforrásait a társadalmi és környezeti kérdések terén elért haladás katalizálása érdekében.

Mindig veled, egy biztosabb és fenntarthatóbb jövőt építve!

MetLife Europe d.a.c. („a Társaság")

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi közzétételi rendelet”)

A fenntarthatóság szempontjából káros, főbb hatásokra vonatkozó nyilatkozat

A MetLife csoport elkötelezett a fenntarthatóság mellett. A MetLife Inc., a Társaság végső anyavállalata volt az első amerikai székhelyű biztosítótársaság, amely aláírta az ENSZ Globális Megállapodását (UNGC). A MetLife Inc. jelentést küld az éves vállalati fenntarthatósági értékeléssel foglalkozó Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe (DJSI), a Carbon Disclosure Project (CDP) felé, és összehangolta éves fenntarthatósági jelentését a MetLife éves globális fenntarthatósági jelentésén keresztül a Global Reporting Initiative (GRI), a Fenntarthatósági Számviteli Standard Testület (SASB) és az Éghajlattal kapcsolatos Pénzügyi Közlemények Munkacsoport (TFCD) előírásaival.

A MetLife csoport intézményi befektetéskezelője, a MetLife Investment Management (MIM) felelős a MetLife csoport biztosítástechnikai tartalék mögötti és saját tőke mögötti befektetéseinek kezelésért, valamint kezeli a Társaság biztosítási alapú befektetési termékeinek egyes eszközeit is. A MIM aláírta a Felelősségteljes Befektetés Alapelveit (PRI), és tagja a GIIN hálózatnak is (Global Impact Investing Network).

Információk a befektetéseket érintő fenntarthatósági kockázatok döntéshozatali folyamatba való integrálására vonatkozóan és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra (PAI) vonatkozó átvilágítási előírásokról.

A Társaság úgy véli, hogy a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb, káros hatásokra (PAI) vonatkozó információk ténylegesen befolyásolják a befektetések teljesítményét, és fontos szempontot jelentenek a hatékony kockázatkezelés és a befektetési célok elérése szempontjából. A MIM által a Társaság nevében végzett befektetési átvilágítási folyamat magában foglalja a lényeges környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezők áttekintését, beleértve a következőket:

Környezetvédelmi tényezők

A MIM a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ügyeket azonosítja és megvitatja, hogy meghatározza a kibocsátók környezetre gyakorolt hatását (beleértve a levegő-, víz-, és talajvédelmet, az éghajlatváltozást és az erőforrás-felhasználást), valamint azt, hogy az ilyen kérdések milyen kockázatot jelentenek a hitelképességre vagy az üzleti tevékenységre vonatkozóan. A MIM a Társaság nevében értékeli továbbá a kibocsátó környezeti hatásaiból eredő várható kötelezettségeket is, beleértve a kormányzati szervek által kiszabott büntetésekkel kapcsolatos kifizetéseket, a peres eljárások kockázatát vagy a jövőbeli helyreállítási kiadásokra vonatkozó követelményeket.

Társadalmi tényezők

A munkaügyi vitákkal, a munkahelyi egészséggel és biztonsággal, a munkaügyi szabályok betartásával, valamint az általános munkaügyi kérdésekkel és feltételekkel kapcsolatos ügyek értékelése. A MIM emellett áttekinti a termékbiztonsággal és termékalkalmassággal kapcsolatos kockázatokat is, biztosítva, hogy a vállalatok fenntartható üzleti tevékenységet folytassanak. A befektetéselemzés szempontjából döntő fontosságú, hogy egy vállalat milyen kapcsolatot ápol munkavállalóival, beszállítóival, ügyfeleivel és a működése által érintett közösségekkel.

Vállalatirányítás

Az igazgatótanács és vezetőség sokszínűségének, függetlenségének és képzettségének alapos kiértékelésére is sor kerül, annak biztosítása érdekében, hogy a cégek felkészültek legyenek a jövőbeli kockázatok kezelésére, és az üzletmenet, a részvényesek és más fontos érintettek érdekei szerint cselekedjenek; a cél olyan vezetői csapatok azonosítása, amelyek egyértelműen és következetesen kommunikálják az adott vállalkozás szempontjából lényeges ESG tényezőkre vonatkozó információkat.

A kockázatkezelés beépült a MIM kultúrájába, és az egész szervezetbe integrálódott. Amikor a MIM a Társaság nevében befektetési lehetőségeket értékel, az ESG tényezők az átvilágítási folyamat alapvető részét képezik, és a Társaság hisz abban, hogy a megfelelő ESG módszerek betartása minimalizálhatja a pénzügyi kockázatokat – például az ügyfelek elvesztéséből, bírságokból, büntetésekből és környezetvédelmi tisztítási költségekből eredő problémákat. A vonatkozó ESG kockázatok és ESG kockázati besorolások az általános kockázatértékelés részét képezik.

Az SFDR rendelet 4. cikke értelmében a Társaság jelenleg nem vezet átfogó nyilvántartást a PAI-król. Mindazonáltal a Társaság jelenleg arra összpontosít, hogy 2022. január előtt részletesebb PAI adatgyűjtési és jelentéstételi módszertant határozzon meg és vezessen be.

Aktív részvétel és kizáró tényezők

A Társaság és a MIM úgy véli, hogy a vállalatok vezetésével való aktív együttműködés kulcsfontosságú a befektetési kockázatok kezeléséhez. A befektetési elemzők a kezdeti átvilágítási folyamat, valamint a portfólió monitoring folyamat részeként gyakran egyeztetnek és folytatnak megbeszéléseket a cégek felsővezetésével. A folyamatos párbeszéd hozzájárul a fenntartható üzleti gyakorlat tudatosításához.

Ezen túlmenően a MIM számos kizáró tényezőt határozott meg a Társaság általános befektetéseire vonatkozóan. Kizáró tényezőnek minősül a befektetések szempontjából: támadó- és ellentmondásos katonai fegyverek, dohánytermékek, valamint a hőerőművek fűtésére használt szénnel kapcsolatos egyes befektetések.

A kizáró tényezők bevezetéséről szóló döntés a Társaság szélesebb körű fenntarthatósági tevékenységének legújabb fejezete. Noha a Társaság mindig felelősségteljes befektetési politikát folytatott, a fenti befektetési szűrők összhangban vannak azzal, hogy a MetLife a szervezet minden szintjén egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. A Társaság befektetéseire vonatkozó szűrőkkel és kizáró tényezőkkel kapcsolatos, további részletek az alábbi linken találhatók: https://www.metlife.com/sustainability/data/policies-codes
A MIM felelős befektetéseiről további információk a MetLife csoport éves globális fenntarthatósági jelentésében találhatók, amely a következő weboldalon érhető el: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/
A Társaság részvényesek bevonására vonatkozó szabályzata, amely leírja, hogy a Társaság hogyan integrálta a részvényesek bevonásának fontosságát a befektetési stratégiájába, a következő linken is elérhető: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/

Információk a befektetéseket érintő fenntarthatósági kockázatok döntéshozatali folyamatba való integrálására vonatkozóan és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra (PAI) vonatkozó átvilágítási előírásokról

A Társaság biztosítási alapú befektetési termékeinek alapjául szolgáló eszközök közül sokat külső vagyonkezelők kezelnek.

A MetLife csoport EMEA alapkezelési és befektetési alapkezelői felügyeleti csoportjai felelősek a külső vagyonkezelők és alapok kiválasztásáért és felügyeletéért. A kiválasztás és a rendszeres felülvizsgálat jellemzően kiterjed a teljesítményértékelésre (abszolút és relatív értékelés, a referencia indexekhez és a hasonló befektetési politikát követő alapok csoportjaihoz képest),

valamint minőségi tényezőkre is (például a befektetési folyamat minősége, a csapat általános ereje és az alapkezelők megbízatásának hossza). A csapatok nemrégiben aktualizálták az alapok kiválasztási és felülvizsgálati folyamatát, hogy az a fenntarthatósági tényezők értékelésére is kiterjedjen.

Az új folyamat az ESG-vel kapcsolatos jelenlegi és korábbi adatokat használja fel, harmadik féltől származó információk alapján. Az elemzők az egyes stratégiák vagy alapok ESG adatait abszolút és relatív alapon is értékelik (a hasonló befektetési politikát követő alapok csoportjaihoz képest), és szükség esetén (például azon alapok esetében, amelyek az adott időszakban a legrosszabb hatásértékelést kapták, vagy amelyek negatív ESG trendeket mutatnak) együttműködnek az alapkezelőkkel, hogy segítsenek megérteni ESG folyamataikat és javítani a későbbi pontszámokat.

Ezen túlmenően a MetLife több ESG kérdéssel egészítette ki a vagyonkezelőknek küldött információkérését, és az ezekre kapott válaszokat a holisztikus döntéshozatali folyamat részeként veszi figyelembe.

A folyamat nem zár ki alapokat az ESG pontszámok alapján, és elismeri a kisebb és kevesebb erőforrással rendelkező vagyonkezelők előtt álló kihívásokat, akiknél az ESG tényezők korlátozottak vagy hiányoznak. A Társaság mindazonáltal arra ösztönzi a vele kapcsolatban álló vagyonkezelőket, hogy tegyenek erőfeszítéseket az ESG jelentések terén történő előrehaladás érdekében.

Információk a javadalmazási politikáról

A MetLife az (EU) 2015/35 rendelet („Szolvencia II. felhatalmazáson alapuló rendelet”) 275. cikke szerinti követelményeknek megfelelő javadalmazási politikát alkalmaz.

Fenntarthatósági nyilatkozat letöltése

A MetLife függő biztosításközvetítője a jelen pénzügyi termék tekintetében jelenleg az értékesítés során, a tanácsadási eljárásaiban nem veszi figyelembe a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokat a döntéshozatali folyamatában, és nem számol a fenntarthatósági szempontokkal kapcsolatos befektetési döntések hátrányos következményeivel sem.

Ennek elsődleges oka az a tény, hogy a jelen termék mögöttes befektetési portfolióit többségükben külső alapkezelők kezelik. A MetLife a külső alapkezelőinek szakértelmére támaszkodik a mögöttes befektetések kiválasztása és nyomon követése terén (ideértve a környezetvédelmi, szociális és igazgatási kérdéseket is), de az SFDR rendelet hatálybalépéséig nem kötelezi ezeket az alapkezelőket arra, hogy közzétegyék a mögöttes befektetésekkel kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokat, vagy tényezőket. Amint a külső alapkezelők közzétesznek ilyen jellegű információkat, a MetLife-nak lehetősége lesz megvizsgálni és mérlegelni a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatoknak a befektetési döntéshozatali folyamatába való integrálásának lehetőségét, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetési döntések hátrányos hatásait a jelen pénzügyi termék tekintetében.