Skip Navigation

Csoportos biztosításaink

1992-óta Magyarországon is elérhető a MetLife Biztosító Szolgáltatásában mindaz a csoportbiztosítási termék, mely a jogelőd ALICO több mint 50 éves üzleti tevékenysége során kifejlesztésre került a munkáltatók által a munkavállalók részére nyújtott különféle biztosítási programokban.

„Biztonság és Megbecsülés” ez a fő gondolata e munkáltatói juttatásnak, a kölcsönös megbecsülésen alapuló biztosítási szolgáltatásnak.
Termékeink egyediek a csoport igényének megfelelően kerülnek kialakításra és fedezetet nyújtanak a világban bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre (24/7/365).
A csoportos élet-és balesetbiztosítások a gazdasági élet bármely területén a kis és középvállalatoktól a nagy több ezres vállalati nagyságig sikeresen alkalmazhatóak.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

Vegyes életbiztosítás

Speciális életbiztosítás, amely kockázati és előtakarékossági elemet egyaránt tartalmaz.

Szolgáltatás:
Halál esetén a biztosítási összeg és a felhalmozódott többlethozam kerül kifizetésre.
Elérés esetén a biztosítási összeg és a felhalmozódott többlethozam kerül kifizetésre.
A maradékjogok megnyílása után a biztosítás átalakítható díjmentes, leszállított összegű biztosítássá.
A biztosítás új kockázatelbírálás nélkül átalakítható egyéni vegyes biztosítássá.
A haláleseti és elérési szolgáltatások járadékra válthatók.
A maradékjogok megnyílása után (2 év) visszavásárolható.

Időtartam:
A biztosítás minimum 10 éves futamidejű.

Díjfizetés:
Éves, féléves, negyedéves, vagy havi díjfizetés.

Kockázati életbiztosítás

Adómentes szolgáltatás az alkalmazott kedvezményezettje(i) részére a biztosított személy halála esetén.  

Szolgáltatás:
Halál esetén a biztosítási összeg kerül kifizetésre.

A biztosítás bármilyen okból bekövetkező halálesetre köthető és kiegészíthető baleseti halálra és rokkantságra vonatkozó modulokkal.

Amennyiben a biztosított csoportbiztosítási jogosultsága megszűnik, biztosítását 30 napon belül újabb kockázatelbírálás nélkül átalakíthatja egyéni élethossziglani, illetve vegyes életbiztosítási szerződéssé.

Időtartam:
A biztosítás egy éves futamidejű, évfordulókor megújítható.

Díjfizetés:
Éves, féléves, negyedéves, vagy havi.

Csoportos baleset és betegség biztosítás

Modulrendszerű, több biztosítási elemből a munkaadó igényei szerint összeállítható biztosítási forma, igény szerinti időbeli és területi hatállyal.

Baleseti halál:
Balesetből bekövetkező halál esetén a biztosítási összeget fizeti a biztosító a kedvezményezettnek.

Baleseti maradandó rokkantság (teljes vagy részleges):
A baleseti rokkantságra vonatkozó biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékének megfelelő százalékát fizeti a biztosító a biztosítottnak.

Kórházi térítés betegség vagy baleset esetén:
Betegségből vagy balesetből eredő, három napot meghaladó kórházi ellátás esetén a napi térítésre megállapított térítési összeget kapja a biztosított.
Intenzív ellátás esetén a kórházi napi térítési összeg 150 %-át fizeti az AHICO. A kórházi tartózkodás utáni rehabilitáció elősegítése érdekében a napi térítéssel fedezett kórházi napok számával megegyező számú napra a napi térítés 50 %-át kapja a biztosított.

Műtéti térítés betegség vagy baleset esetén:
A műtéti beavatkozásra megállapított összegnek a beavatkozás mértékével arányos része.

Baleseti kórházi és műtéti térítés:
A kórházi és műtéti térítéssel megegyező szolgáltatás, amely csak baleset következtében szükségessé váló ápolás és műtét esetén vehető igénybe.

Prémium csoportos baleset és betegség biztosítás

5 és 50 fő közötti alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalatoknak, vállalkozásoknak ajánljuk. A modul rendszerü balesetbiztosítás valamennyi elemét tartalmazó Prémium Csoportos baleset- és betegségbiztosítás minimális adminisztrációval, azonnali hatálybalépéssel köthető. A fix díjas egységrendszer miatt a költségvonzatok bármikor pontosan nyomon követhetőek.

Standard csomag:
Alapszintű védelmet nyújt balesetből származó halál, balesetből származó teljes és részleges rokkantság esetére.
Ez a szolgáltatási csomag alkalmas arra, hogy a széles alkalmazotti réteg segítségére legyen a legtragikusabb események idején.

Bonus csomag:
A Standard csomag kiegészítve balesetből származó kórházi tartózkodásra és rehabilitációra szóló napi térítéssel és balesetből származó kórházi műtéti beavatkozás esetére szóló térítéssel.
Ezzel a csomaggal fedezhető a balesetek miatti kórházi tartózkodáskor óhatatlanul felmerülő többletkiadások egy része.

Extra csomag:
A Bonus csomag kórházi ellátásai ennél a csomagnál betegség következtében szükségessé váló kórházi ápolás illetve műtét esetén is igénybe vehetőek.
Ezzel az exkluzív kombinációval teljes körü védelem biztosítható a balesetek és betegségek anyagi következményei ellen.

Törlesztésvédelmi biztosítások

A pénzintézet/pénzügyi szolgáltató természetes ügyfelei helyett előre meghatározott esetekben a biztosító fizeti a havonta esedékes részletet, adott esetben a teljes hátralévő tartozást.

Jelzáloghitel
Személyi kölcsönök
Hitelkártya
Lízing
Folyószámlahitel
Áruhitel
Autóhitel

A honlapon megadott információk nem minősülnek a biztosítási termékek részletes ismertetésének és nem helyettesítik a szerződési feltételekben leírtakat. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek, sem egy biztosítási termék megvételére vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.