Skip Navigation

Gyakori kérdések

Szerződés tartama alatt előforduló kérdések
1. Személyes adataimban változás történt. Mi a teendőm? Collapsed Expanded

Személyes adataiban történt változásokat írásban, telefonon, MyMetLife ügyfélportáljára bejelentkezve, pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban van lehetősége bejelenteni.

 • Írásban történő bejelentés esetén a Módosítási kérelem formanyomtatványunkat honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letöltheti, melyet a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre tudja elküldeni.
 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő adatmódosítás esetén felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag az e-mail címében, telefonszámában, illetve levelezési címében történő módosítást tudjuk elvégezni 4 számjegyű PIN kódjának megadását követően.
 • A MyMetLife ügyfélportálra bejelentkezve a „Személyes adataim” menüre kattintva tudja módosítani email címét, levelezési címét, és telefonszámát.
 • MyMetLife ügyfélportáljára bejelentkezve a „Levél az ügyfélszolgálatnak” menüre kattintva tudja módosítási szándékát jelezni.

 

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

2. Új kedvezményezettet szeretnék megadni, hogyan tehetem meg? Collapsed Expanded

Szerződésén kedvezményezett módosítást kérvényezhet a MyMetLife Ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével, kedvezményezett változásáról szóló kérelem beküldésével, valamint személyes ügyfélszolgálati irodánkban.

Kérelmét, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558, Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett módostást abban az esetben van lehetőségünk elvégezni, amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása megtörtént. Kérjük, a kérelem benyújtása előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak eleget tett e. Amennyiben nem, kérjük pénzügyi tanácsadóját vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkat felkeresni szíveskedjen a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében.

Amennyiben rendelkezik MyMetLife ügyfélportállal, úgy a „Szerződéseim” „Új műveletek” pontban tud új kedvezményezettet megadni.

3. Szeretném, ha a szerződésemmel kapcsolatban a nevemben más személy járna el, mi a teendőm? Collapsed Expanded

Az általános meghatalmazás vagy céges meghatalmazás formanyomtatványukon van lehetősége megadni azt a személyt, aki az ön nevében a szerződésével kapcsolatosan eljárhat. A kitöltött dokumentumot a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558, Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a meghatalmazásra vonatkozó kérelmét elfogadni abban az esetben van lehetőségünk, amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása mind a szerződőnek és a meghatalmazott személyének megtörtént. Kérjük, a kérelem benyújtása előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak eleget tett e. Amennyiben nem, kérjük pénzügyi tanácsadóját vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkat felkeresni szíveskedjen a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében.

4. Szeretném a díjfizetés módját, és gyakoriságát változtatni? Collapsed Expanded

A szerződéskötés pillanatában Ön döntheti el, hogy milyen időszakonként kívánja kiegyenlíteni biztosítási díját. A biztosításunk esetében éves, féléves, negyedéves, illetve havi díjfizetési gyakoriságok közül választhat. Természetesen lehetősége van arra, hogy a szerződés tartama alatt a díjfizetési gyakoriságot megváltoztassa, melyet a szerződés évfordulója előtt 90 nappal tehet meg, amennyiben az az évfordulóig díjjal rendezett.

Szintén a szerződése aláírásakor tud határozni arról is, hogy hogyan szeretné a díjat fizetni, biztosításunk esetében lehetőség van egyéni banki átutalással, postai csekkel, csoportos beszedési megbízással. Felhívjuk figyelmét, hogy a díjfizetés módjának és/vagy gyakoriságának módosításával a biztosítási díj mértéke változhat.

Szerződésének díjfizetési módját és gyakoriságát ide kattintva tudja módosítani.

Amennyiben rendelkezik MyMetLife ügyfélportállal, úgy a „Szerződéseim” „Új műveletek” pontban mind a díjfizetési módot, mind pedig a díjfizetési gyakoriságot is tudja változtatni.

Szerződés megszüntetésével és kifizetéssel kapcsolatos kérdések
1. Mi a teendőm, ha szeretném megszüntetni a szerződést? Collapsed Expanded

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával. Munkatársaink a szerződés megszüntetése helyett, akár több egyéb javaslattal is tudják a szerződés megtartását segíteni.  

A szerződés megszüntetését MyMetLife ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban tudja elindítani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés megszüntetését és a szolgáltatási összeg kifizetését abban az esetben tudjuk végrehajtani, amennyiben a pénzmosási törvény által előírt ügyfélazonosítása megtörténik. Kérjük, a kérelem elküldése előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak korábban már eleget tett-e. Amennyiben nem, úgy kérje pénzügyi tanácsadójának segítségét vagy keresse fel személyes ügyfélszolgálati irodánkat a dokumentumok kitöltése érdekében.

A szerződés megszüntetéséhez szükséges visszavásárlási vagy felmondási kérelem a honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető. Kérelmét, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

2. Hogyan kapok tájékoztatást a biztosításom megszüntetésekor részemre járó összegről? Collapsed Expanded

A szerződésének megszüntetése esetén, a várható kifizetés összegéről a MyMetLife ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadójánál vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. Munkatársaink az esetleges árfolyamingadozások miatt tájékoztató jelleggel fogják majd kérdésében segíteni.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

3. Milyen dokumentumok szükségesek, ha lejárt a biztosításom és nem szeretném azt meghosszabbítani? (Szerződésmegszüntetés lejárat esetén) Collapsed Expanded

Mindenekelőtt javasoljuk, hogy az ügyintézés megkönnyítése és a hiánytalanul kitöltött dokumentumok beküldése érdekében forduljon bizalommal személyes tanácsadójához.

A lejárati szolgáltatás kifizetésének teljesítéséhez, a biztosított által, a lejárat napján vagy az azt követő napokban kitöltött életbenléti nyilatkozatra, az elérési kedvezményezett által kitöltött szolgáltatás kifizetésére szolgáló nyilatkozatra, továbbá a kedvezményezett fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmányainak másolatára van szükség.

A dokumentumokat, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre, vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Amennyiben az szükséges, arról személyes tanácsadója még az ügyintézés megkezdése előtt, vagy munkatársaink az ügyintézés során további tájékoztatást adnak majd Önnek.

4. Tájékoztatást kaptam részleges lejáratról, mi a teendőm? Collapsed Expanded

A szolgáltatás teljesítéséhez, az elérési kedvezményezett által kitöltött részleges lejárati szolgáltatás kifizetésről szóló nyilatkozat, továbbá a kedvezményezett fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmányainak másolata szükséges. A nyilatkozat honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető.

A szükséges dokumentumokat, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Amennyiben az szükséges, arról személyes tanácsadója még az ügyintézés megkezdése előtt, vagy munkatársaink az ügyintézés során további tájékoztatást adnak majd Önnek.

5. Szeretnék pénzt kivenni a szerződésemből, de nem akarom megszüntetni hogyan tudom ezt megtenni? Collapsed Expanded

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy az ügyintézés megkezdése előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

Szerződésének értékéből részösszeg kifizetését kérvényezheti a MyMetLife Ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével, részleges visszavásárlási kérelem beküldésével, valamint személyes ügyfélszolgálati irodánkban egyaránt.

A kérelem honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető, melyet a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésének értékéből a kért összeg kifizetését abban az esetben tudjuk végrehajtani, amennyiben a szerződésének feltételei azt lehetővé teszik, továbbá amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása megtörtént. Kérjük, a kérelem elküldése előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak korábban már eleget tett-e, illetve milyen összeg áll rendelkezésére.  Amennyiben az azonosításnak korábban nem tett eleget, kérjük, hogy a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében forduljon pénzügyi tanácsadójához, vagy keresse fel személyes ügyfélszolgálati irodánkat.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Általános ügyintézéssel kapcsolatos kérdések
1. Mi az a telefonos PIN kód? Collapsed Expanded

Ügyfeleink adatainak védelme és biztonsága érdekében, a telefonos ügyfélszolgálatunkon történő ügyintézéshez szükségessé válhat a telefonos PIN megadása.  Telefonos ügyfélszolgálati munkatársunknak abban az esetben adhat tájékoztatást ügyfeleink részére, amennyiben a PIN kód egyeztetése sikeresen megtörtént.

2. Elfelejtettem a PIN kódomat, hogyan tudhatom meg? Collapsed Expanded

PIN kódjának összeállításával kapcsolatban a szerződése megkötésekor kapott tájékoztató szerint tudja összeállítani azt. Amennyiben nem kapott ilyen levelet, vagy segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal!

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

3. Nem tudom a díjat fizetni, de nem szeretném, ha megszűnne a szerződésem, milyen lehetőségeim vannak? Collapsed Expanded

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával. Munkatársaink a szerződés megszüntetése helyett, akár több egyéb javaslattal is tudják a szerződés megtartását segíteni.

A szerződési feltételek értelmében a szerződéseken lehetőség Díjfizetés szüneteltetésére, vagy Díjmentesítésre. Ezek feltételei azonban szerződésenként eltérhetnek. A megfelelő módosítás érdekében kérje munkatársunk segítségét!

4. Mit jelent a díjmentesítés? Collapsed Expanded

Rendszeres díjas biztosítás esetén a biztosítási szerződés megkötésétől bizonyos díjjal fedezett tartam elteltével a szerződő, a biztosított hozzájárulásával kérheti a szerződés díjmentesítését.  Díjmentesítés esetén a rendszeres díjak fizetésére irányuló kötelezettsége megszűnik egészen addig, míg a díjfizetés visszaállítását nem kérik. A díjmentesítés tartama és annak feltételei szerződéseként eltérhetnek, annak pontos részleteiről kollégáink tudnak hiánytalan tájékoztatást adni.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

5. Mit jelent a díjfizetés szüneteltetése? Collapsed Expanded

Rendszeres díjas biztosítás esetén a biztosítási szerződés megkötésétől számított bizonyos díjjal fedezett tartam elteltével a szerződő írásbeli nyilatkozatban kérheti, hogy kettő vagy három alkalommal egy éves időtartamra szüneteltesse a díjfizetési kötelezettséget. A szerződő további díjfizetési kötelezettsége ezzel a meghatározott időtartamra megszűnik, de eseti díjak fizetésére való jogosultsága változatlanul megmarad. A díjfizetés szüneteltetésének tartama és annak feltételei szerződéseként eltérhetnek, annak pontos részleteiről kollégáink tudnak hiánytalan tájékoztatást adni.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

6. Nem megfelelő összegről kaptam csekket, mit tegyek? Collapsed Expanded

Amennyiben nem megfelelő összegről kiállított csekket kapott, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy egyéb fizetéssel, akár átutalással is rendezheti elmaradását. A díjfizetésről további tájékoztatást honlapunkon, az Ügyintézés menüben, a Díjfizetéssel kapcsolatos információk menüpontban talál.

7. Hogyan tudok káreseményt bejelenteni? Collapsed Expanded

Káresemény bejelentéséről részletes tájékoztatást az Ügyintézés menüre kattintva a Kárbejelentés menüponton belül talál.

Természetesen az ügyintézéssel kapcsolatban bármikor fordulhat segítségért személyes tanácsadójához, vagy ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz is. Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

A kötelező ügyfélazonosítással kapcsolatos kérdések
1. Mi az a pénzmosási törvény? Collapsed Expanded

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) alapján egységes rendbe foglalni és szabályozni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységeket.

A biztosítótársaságoknak – így a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének is –azonosítaniuk kell ügyfeleiket a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79.§-ában foglaltak alapján.

2. Mi történik, ha nem vagyok beazonosítva, mint ügyfél? Collapsed Expanded

Amennyiben az azonosításnak nem tett eleget, a szerződésében kért módosítást, vagy a személyes adataiban történt változásokat nem tudjuk elvégezi, továbbá esetleges szolgáltatás kifizetését sem tudunk teljesíteni.

3. Hogyan tudok eleget tenni az azonosításnak? Collapsed Expanded

Az azonosítás kizárólag személyesen intézhető pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban. Kérjük, hogy az ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával vagy kérje személyes ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársaink segítségét!

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

4. Az azonosítás során milyen dokumentumokat szükséges kitölteni? Collapsed Expanded

Az azonosítás kizárólag személyesen intézhető pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban. Kérjük, hogy az ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával vagy kérje személyes ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársaink segítségét!

Munkatársaink a személyes találkozó alkalmával az alábbi dokumentumokat fogják kitölteni, illetve elkérni.

 • Azonosítási adatlap
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat
 • Fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmány másolata

 

Kérjük, hogy az ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával vagy kérje személyes ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársaink segítségét!

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg. 

5. Külföldön élek, hogy tudok eleget tenni az azonosításnak? Collapsed Expanded

Külföldön történő tartózkodás esetén a pénzmosási törvény által előírt kötelező ügyfélazonosításnak a magyar konzulátuson történő személyes megjelenéssel tud eleget tenni. Az azonosításhoz szükséges dokumentumokat ebben az esetben előzetesen, e-mailben vagy postai úton tudjuk elküldeni külön erre vonatkozó kérésének eleget téve. A dokumentumok hitelesítése a konzulátus munkatársai segítségével történik meg.

A konzuli hitelesítéssel kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi linkre kattintva elérhető: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/hitelesites

Adózással kapcsolatos tudnivalók
1. Adózással, kamatadóval, kamatjövedelemmel kapcsolatos információk Collapsed Expanded

Társaságunk rendszeresen frissíti és tájékoztatja Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.

2. Hol kap tájékoztatást, hogy beérkezett az adójóváírása összege? Collapsed Expanded

Az éves szinten megküldött kimutatásokban, valamint a MyMetLife felületen, amennyiben rendelkezik hozzáféréssel a felülethez. További tájékoztatásért természetesen fordulhat személyes tanácsadójához, vagy ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz is.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

3. Mikor jogosult Ön az adójóváírásra? Collapsed Expanded

Szerződésének típusától jogosult lehet adójóváírásra. Az állami adójóváírás igénybevételének feltételei a következők:

 • Az adóbevallásra vonatkozó tárgyévben a nyugdíjbiztosításhoz tartozó számlájára legalább egyszer került befizetés.
 • A Biztosító által kiküldött adóigazolás alapján a Személyi jövedelemadó (SZJA) bevallást pontosan kitöltötte és beküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) az adózási határidőig.
 • Az adóbevallása alapján fizetendő adóját befizette.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy adózással kapcsolatban rendszeresen frissítjük és tájékoztatjuk Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.

4. Mikor kell kamatadót fizetnem? Collapsed Expanded

A fizetendő kamatadó mértékét az határozza meg, hogy a biztosítási díj befizetése és az esetleges kifizetés között mennyi idő telt el.

Főbiztosítások esetén a kamatadó megfizetése az alábbiak szerint alakul:

 • az egyszeri díjas biztosítások kifizetéseire már a szerződés létrejöttét követő 5 év eltelte után, a folyamatos díjas szerződéseknél pedig a szerződés létrejöttét követő 10 év elteltével nem szükséges kamatadót fizetni.
 • Feleződik a kamatjövedelem az egyszeri díjas fő biztosításoknál a szerződés létrejöttét követő 3 év eltelte után, a folyamatos díjas szerződés esetén pedig a szerződés létrejöttét követő 6 év elteltével.

 

A Portfólió Plusz biztosítás esetén a kamatadó megfizetése az alábbiak szerint alakul:

 • Az érvényben lévő jogszabályok alapján, az eseti befizetéseket - a díjfizetés időpontját tekintve a szerződés létrejötte időpontjának – az adókötelezettség megállapításakor úgy kell tekinteni, mint önálló biztosítási szerződés szerinti díjat.

 

A jogszabályok értelmében a 2015.12.31-ig megszerzett kamatjövedelmet 16%-os, az ezt követően megszerzett kamatjövedelmet 15 %-os kamatadó terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy adózással kapcsolatban rendszeresen frissítjük és tájékoztatjuk Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.