Skip Navigation

Gyakori kérdések

Szerződés tartama alatt előforduló kérdések

Személyes adataiban történt változásokat írásban, telefonon, MyMetLife ügyfélportáljára bejelentkezve, pénzügyi tanácsadója segítségével, az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban van lehetősége bejelenteni.

 • Írásban történő bejelentés esetén a Módosítási kérelem formanyomtatványunkat honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letöltheti, melyet a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre tudja elküldeni.
 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő adatmódosítás esetén felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag az e-mail címében, telefonszámában, illetve levelezési címében történő módosítást tudjuk elvégezni 4 számjegyű PIN kódjának megadását követően.
 • A MyMetLife ügyfélportálra bejelentkezve a „Személyes adataim” menüre kattintva tudja módosítani email címét, levelezési címét, és telefonszámát.
 • MyMetLife ügyfélportáljára bejelentkezve a „Levél az ügyfélszolgálatnak” menüre kattintva tudja módosítási szándékát jelezni. ·
 • A https://magyarorszag.hu/ weboldalon elérhető Ügyfélkapun keresztül történő Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatásról részletes információt az itt elérhető használati útmutatóban olvashat.

 

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Szerződésén kedvezményezett módosítást kérvényezhet a MyMetLife Ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével, kedvezményezett változásáról szóló kérelem beküldésével, valamint személyes ügyfélszolgálati irodánkban.

Kérelmét, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558, Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett módostást abban az esetben van lehetőségünk elvégezni, amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása megtörtént. Kérjük, a kérelem benyújtása előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak eleget tett e. Amennyiben nem, kérjük pénzügyi tanácsadóját vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkat felkeresni szíveskedjen a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében.

Amennyiben rendelkezik MyMetLife ügyfélportállal, úgy a „Szerződéseim” „Új műveletek” pontban tud új kedvezményezettet megadni.

Az általános meghatalmazás vagy céges meghatalmazás formanyomtatványukon van lehetősége megadni azt a személyt, aki az ön nevében a szerződésével kapcsolatosan eljárhat. A kitöltött dokumentumot a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558, Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a meghatalmazásra vonatkozó kérelmét elfogadni abban az esetben van lehetőségünk, amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása mind a szerződőnek és a meghatalmazott személyének megtörtént. Kérjük, a kérelem benyújtása előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak eleget tett e. Amennyiben nem, kérjük pénzügyi tanácsadóját vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkat felkeresni szíveskedjen a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében.

A szerződéskötés pillanatában Ön döntheti el, hogy milyen időszakonként kívánja kiegyenlíteni biztosítási díját. A biztosításunk esetében éves, féléves, negyedéves, illetve havi díjfizetési gyakoriságok közül választhat. Természetesen lehetősége van arra, hogy a szerződés tartama alatt a díjfizetési gyakoriságot megváltoztassa, melyet a szerződés évfordulója előtt 90 nappal tehet meg, amennyiben az az évfordulóig díjjal rendezett.

Szintén a szerződése aláírásakor tud határozni arról is, hogy hogyan szeretné a díjat fizetni, biztosításunk esetében lehetőség van egyéni banki átutalással, postai csekkel, csoportos beszedési megbízással. Felhívjuk figyelmét, hogy a díjfizetés módjának és/vagy gyakoriságának módosításával a biztosítási díj mértéke változhat.

Szerződésének díjfizetési módját és gyakoriságát ide kattintva tudja módosítani.

Amennyiben rendelkezik MyMetLife ügyfélportállal, úgy a „Szerződéseim” „Új műveletek” pontban mind a díjfizetési módot, mind pedig a díjfizetési gyakoriságot is tudja változtatni.

Szerződés megszüntetésével és kifizetéssel kapcsolatos kérdések

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával. Munkatársaink a szerződés megszüntetése helyett, akár több egyéb javaslattal is tudják a szerződés megtartását segíteni.  

A szerződés megszüntetését MyMetLife ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban tudja elindítani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés megszüntetését és a szolgáltatási összeg kifizetését abban az esetben tudjuk végrehajtani, amennyiben a pénzmosási törvény által előírt ügyfélazonosítása megtörténik. Kérjük, a kérelem elküldése előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak korábban már eleget tett-e. Amennyiben nem, úgy kérje pénzügyi tanácsadójának segítségét vagy keresse fel személyes ügyfélszolgálati irodánkat a dokumentumok kitöltése érdekében.

A szerződés megszüntetéséhez szükséges visszavásárlási vagy felmondási kérelem a honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető. Kérelmét, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

A szerződésének megszüntetése esetén, a várható kifizetés összegéről a MyMetLife ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadójánál vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. Munkatársaink az esetleges árfolyamingadozások miatt tájékoztató jelleggel fogják majd kérdésében segíteni.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Mindenekelőtt javasoljuk, hogy az ügyintézés megkönnyítése és a hiánytalanul kitöltött dokumentumok beküldése érdekében forduljon bizalommal személyes tanácsadójához.

A lejárati szolgáltatás kifizetésének teljesítéséhez, a biztosított által, a lejárat napján vagy az azt követő napokban kitöltött életbenléti nyilatkozatra, az elérési kedvezményezett által kitöltött szolgáltatás kifizetésére szolgáló nyilatkozatra, továbbá a kedvezményezett fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmányainak másolatára van szükség.

A dokumentumokat, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre, vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Amennyiben az szükséges, arról személyes tanácsadója még az ügyintézés megkezdése előtt, vagy munkatársaink az ügyintézés során további tájékoztatást adnak majd Önnek.

A szolgáltatás teljesítéséhez, az elérési kedvezményezett által kitöltött részleges lejárati szolgáltatás kifizetésről szóló nyilatkozat, továbbá a kedvezményezett fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmányainak másolata szükséges. A nyilatkozat honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető.

A szükséges dokumentumokat, a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Amennyiben az szükséges, arról személyes tanácsadója még az ügyintézés megkezdése előtt, vagy munkatársaink az ügyintézés során további tájékoztatást adnak majd Önnek.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy az ügyintézés megkezdése előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

Szerződésének értékéből részösszeg kifizetését kérvényezheti a MyMetLife Ügyfélportálján keresztül, pénzügyi tanácsadója segítségével, részleges visszavásárlási kérelem beküldésével, valamint személyes ügyfélszolgálati irodánkban egyaránt.

A kérelem honlapunkon, az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül is letölthető, melyet a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címéről az info@metlife.hu címre vagy postai úton, a 1558 Pf. 187-es címünkre van lehetősége elküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésének értékéből a kért összeg kifizetését abban az esetben tudjuk végrehajtani, amennyiben a szerződésének feltételei azt lehetővé teszik, továbbá amennyiben a pénzmosási törvények által előírt kötelező ügyfélazonosítása megtörtént. Kérjük, a kérelem elküldése előtt győződjen meg róla, hogy az azonosításnak korábban már eleget tett-e, illetve milyen összeg áll rendelkezésére.  Amennyiben az azonosításnak korábban nem tett eleget, kérjük, hogy a szükséges dokumentumok kitöltése érdekében forduljon pénzügyi tanácsadójához, vagy keresse fel személyes ügyfélszolgálati irodánkat.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Díjfizetéssel kapcsolatos kérdések

A nyugdíj szerződések két féle eseti számlával rendelkeznek, a főbiztosítás eseti számlával és a „Portfólió Plusz” eseti számlával.

Nagyon fontos tudni, hogy az adójóváírás igénybevétele kizárólag a főbiztosítás eseti számlára történő befizetések után vehető igénybe! (A vonatkozó jogszabályok értelmében)

A díjkezelési tájékoztató értelmében amennyiben a szerződő másképp nem rendelkezik, minden eseti díj a Portfólió Plusz kiegészítő biztosításra könyvelendő.

Ezért kiemelt jelentőségű, hogy a főbiztosításhoz fizetett eseti díj utalás egyértelmű legyen.

Nyugdíjbiztosítási szerződés, főbiztosítására szánt eseti díj utalását a biztosító eseti díjas számlaszámra szükséges utalni és az utalás során a közleményben „Fő eseti díj” megjegyzést kérjük feltüntetni.

Forint devizanemű eseti díjak utalására szolgáló számlaszámunk 10918001-00000005-07640028

Euró devizanemű eseti díjak utalására szolgáló számlaszámunk 10918001-00000005-07640217

A befizetések határidejére is érdemes odafigyelni, hogy a 2021-ben utalt díjak beérkezzenek és könyvelésre is kerüljenek, ezért javasoljuk, hogy legkésőbb 2021.12.28-ig indítsák el utalásukat.

Általános ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

Ügyfeleink adatainak védelme és biztonsága érdekében, a telefonos ügyfélszolgálatunkon történő ügyintézéshez szükségessé válhat a telefonos PIN megadása.  Telefonos ügyfélszolgálati munkatársunknak abban az esetben adhat tájékoztatást ügyfeleink részére, amennyiben a PIN kód egyeztetése sikeresen megtörtént.

PIN kódjának összeállításával kapcsolatban a szerződése megkötésekor kapott tájékoztató szerint tudja összeállítani azt. Amennyiben nem kapott ilyen levelet, vagy segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal!

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával. Munkatársaink a szerződés megszüntetése helyett, akár több egyéb javaslattal is tudják a szerződés megtartását segíteni.

A szerződési feltételek értelmében a szerződéseken lehetőség Díjfizetés szüneteltetésére, vagy Díjmentesítésre. Ezek feltételei azonban szerződésenként eltérhetnek. A megfelelő módosítás érdekében kérje munkatársunk segítségét!

Rendszeres díjas biztosítás esetén a biztosítási szerződés megkötésétől bizonyos díjjal fedezett tartam elteltével a szerződő, a biztosított hozzájárulásával kérheti a szerződés díjmentesítését.  Díjmentesítés esetén a rendszeres díjak fizetésére irányuló kötelezettsége megszűnik egészen addig, míg a díjfizetés visszaállítását nem kérik. A díjmentesítés tartama és annak feltételei szerződéseként eltérhetnek, annak pontos részleteiről kollégáink tudnak hiánytalan tájékoztatást adni.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

Rendszeres díjas biztosítás esetén a biztosítási szerződés megkötésétől számított bizonyos díjjal fedezett tartam elteltével a szerződő írásbeli nyilatkozatban kérheti, hogy kettő vagy három alkalommal egy éves időtartamra szüneteltesse a díjfizetési kötelezettséget. A szerződő további díjfizetési kötelezettsége ezzel a meghatározott időtartamra megszűnik, de eseti díjak fizetésére való jogosultsága változatlanul megmarad. A díjfizetés szüneteltetésének tartama és annak feltételei szerződéseként eltérhetnek, annak pontos részleteiről kollégáink tudnak hiánytalan tájékoztatást adni.

Az esetleges veszteségek minimalizálása és a hosszú távú céljainak elérése érdekében kérjük, hogy ebben az esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot személyes tanácsadójával.

Amennyiben nem megfelelő összegről kiállított csekket kapott, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy egyéb fizetéssel, akár átutalással is rendezheti elmaradását. A díjfizetésről további tájékoztatást honlapunkon, az Ügyintézés menüben, a Díjfizetéssel kapcsolatos információk menüpontban talál.

A biztosítási eseményt, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül a biztosítónak be kell jelenteni, és a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

Az igénybejelentés megtörténhet elektronikus úton a Biztosító e-mail címére, a Biztosító személyesen ügyfélszolgálatán, illetve postai úton

 • E-mail cím: info@metlife.hu
 • Postai cím: 1558 Budapest, Pf. 187, vagy 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
 • Személyes ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. – Duna Tower irodaház, „A” torony, 11. emelet

Társaságunk a biztosítási szerződés alapján, az ott meghatározott feltételek szerint a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti.

A Biztosító teljesítése:

A Biztosító a biztosítási szolgáltatást a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához és elbírálásához szükséges összes okirat benyújtását követő 30 napon belül teljesíti, amennyiben a teljesítésre köteles.

Szolgáltatási igénybejelentő, mely letölthető az Ügyintézés menüpontra kattintva a Kárbejelentés menüpontban.

Az egyes biztosításokra vonatkozó biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez benyújtandó iratokat a biztosítási szabályzatok tartalmazzák.

A benyújtandó dokumentumokról készült összefoglaló táblázat itt található.

Biztosítási szolgáltatásra jogosultak:

Haláleset esetén a név szerint megjelölt kedvezményezett/kedvezményezettek. Kedvezményezett jelölés hiányában a biztosított törvényes örököse/örökösei.

Baleset és egészségbiztosítási szerződések esetén a biztosított, amennyiben a szerződésen másképp nem rendelkeztek.

Kiskorú kedvezményezettek vagy törvényes örökösök esetén a törvényes képviselő(k).

Szolgáltatás történhet bankszámára történő utalással, postai címre történő utalással, illetve meglévő másik szerződésre vagy új ajánlatra történő átkönyveléssel.

A biztosító a biztosítási szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához szükséges okiratokról, illetve egyéb bizonyítékokról a biztosítási szolgáltatásra jogosultat tájékoztatja.

A biztosító az élet- és egészségbiztosítási szerződések esetén kikötheti, hogy a biztosítási esemény kockázatát csak a biztosítási szerződés hatálybalépését követő későbbi időponttól vállalja. A várakozási idő legfeljebb 180 nap lehet. A várakozási idő tartamát a vonatkozó szabályzat tartalmazza. Amennyiben a biztosítási esemény a várakozási időn belül bekövetkezik, a biztosító biztosítási szolgáltatást nem nyújt. Ilyen esetben a biztosító a szerződő által megfizetett biztosítási díjat a szerződő részére visszafizeti, kivéve, ha a várakozási időn belül bekövetkező biztosítási esemény alapján a biztosítási szerződés nem szűnik meg.

Példák a várakozási időre: 60 nap betegségi eredetű kórházi és műtéti ellátásokra; 90 nap a betegségi eredetű kritikus betegségek esetén, 180 nap mandula, illetve orrpolip eltávolítását célzó kórházi és műtéti ellátás esetén.

A biztosítási szerződésből eredő igények 5 év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

További fontos információ a balesetből eredő szolgáltatási igények benyújtásához:

 • Baleseti maradandó egészségkárosodás esetén, az egészségkárosodás mértékét és maradandóságát a baleset bekövetkezését követő 2 éven belül meg kell állapítani. Amennyiben a biztosított egészségi állapota tovább romlik azon biztosítási esemény következményeként, amelynek alapján a biztosító már részbeni kifizetést teljesített, a biztosított - a baleset bekövetkezésétől számított 2 éven belül - további igényt érvényesíthet a biztosítóval szemben. Az igényt írásban, az egészségi állapotot igazoló egészségügyi dokumentációval együtt kell benyújtani a biztosítóhoz. A biztosító az egészségkárosodás mértékét felülvizsgálja, és annak eredményeként a baleset időpontjában aktuális korfüggő biztosítási összeg erejéig további szolgáltatást teljesíthet. A baleset bekövetkezésétől számított 2 éven túl további igény nem érvényesíthető.
 • Kizárólag balesetből eredő műtéti és kórházi ellátásokra szóló fedezetek esetében (ahol a biztosítási fedezet nem tartalmazza a betegség esetére szóló kockázatviselést), szolgáltatást abban az esetben teljesít a biztosító, ha a baleset időpontját követő 180 napon belül történt a műtéti vagy kórházi ellátás.
 • Baleseti halál fedezet esetén, az adott szerződéses feltételben meghatározottak függvényében, haláleseti szolgáltatást a balesetet követő 180 vagy 12 hónapon belül bekövetkező halálesetekre tudunk teljesíteni.

A kötelező ügyfélazonosítással kapcsolatos kérdések

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) alapján egységes rendbe foglalni és szabályozni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységeket.

A biztosítótársaságoknak – így a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének is –azonosítaniuk kell ügyfeleiket a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79.§-ában foglaltak alapján.

Amennyiben az azonosításnak nem tett eleget, a szerződésében kért módosítást, vagy a személyes adataiban történt változásokat nem tudjuk elvégezi, továbbá esetleges szolgáltatás kifizetését sem tudunk teljesíteni.

Az azonosítás személyesen történik pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban, továbbá lehetőség van az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással is elvégezni.

Kérjük, hogy az ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal, továbbá személyes ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársaink állnak szíves rendelkezésére!

A https://magyarorszag.hu/ weboldalon elérhető Ügyfélkapun keresztül történő Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatásról részletes információt az itt elérhető használati útmutatóban olvashat.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Az azonosítás személyesen történik pénzügyi tanácsadója segítségével vagy személyes ügyfélszolgálati irodánkban, továbbá lehetőség van az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással is elvégezni.

Az azonosításhoz szükséges dokumentumok:

 • Azonosítási adatlap
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • Kiemelt közszereplői nyilatkozat
 • Fényképes személyazonosító és lakcímet igazoló okmány másolata

 

Kérjük, hogy az ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot pénzügyi tanácsadójával, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal, továbbá személyes ügyfélszolgálatunkon dolgozó munkatársaink állnak szíves rendelkezésére!

A https://magyarorszag.hu/ weboldalon elérhető Ügyfélkapun keresztül történő Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatásról részletes információt az itt elérhető használati útmutatóban olvashat.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Külföldön történő tartózkodás esetén a pénzmosási törvény által előírt kötelező ügyfélazonosításnak a magyar konzulátuson történő személyes megjelenéssel tud eleget tenni. Az azonosításhoz szükséges dokumentumokat ebben az esetben előzetesen, e-mailben vagy postai úton tudjuk elküldeni külön erre vonatkozó kérésének eleget téve. A dokumentumok hitelesítése a konzulátus munkatársai segítségével történik meg.

A konzuli hitelesítéssel kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi linkre kattintva elérhető: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/hitelesites

Adózással kapcsolatos tudnivalók

Társaságunk rendszeresen frissíti és tájékoztatja Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.

Az éves szinten megküldött kimutatásokban, valamint a MyMetLife felületen, amennyiben rendelkezik hozzáféréssel a felülethez. További tájékoztatásért természetesen fordulhat személyes tanácsadójához, vagy ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz is.

Elérhetőségeinket a honlapunkon az Ügyintézés menüre kattintva az Elérhetőségek menüpontban találja meg.

Szerződésének típusától jogosult lehet adójóváírásra. Az állami adójóváírás igénybevételének feltételei a következők:

 • Az adóbevallásra vonatkozó tárgyévben a nyugdíjbiztosításhoz tartozó számlájára legalább egyszer került befizetés.
 • A Biztosító által kiküldött adóigazolás alapján a Személyi jövedelemadó (SZJA) bevallást pontosan kitöltötte és beküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) az adózási határidőig.
 • Az adóbevallása alapján fizetendő adóját befizette.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy adózással kapcsolatban rendszeresen frissítjük és tájékoztatjuk Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.

A fizetendő kamatadó mértékét az határozza meg, hogy a biztosítási díj befizetése és az esetleges kifizetés között mennyi idő telt el.

Főbiztosítások esetén a kamatadó megfizetése az alábbiak szerint alakul:

 • az egyszeri díjas biztosítások kifizetéseire már a szerződés létrejöttét követő 5 év eltelte után, a folyamatos díjas szerződéseknél pedig a szerződés létrejöttét követő 10 év elteltével nem szükséges kamatadót fizetni.
 • Feleződik a kamatjövedelem az egyszeri díjas fő biztosításoknál a szerződés létrejöttét követő 3 év eltelte után, a folyamatos díjas szerződés esetén pedig a szerződés létrejöttét követő 6 év elteltével.

 

A Portfólió Plusz biztosítás esetén a kamatadó megfizetése az alábbiak szerint alakul:

 • Az érvényben lévő jogszabályok alapján, az eseti befizetéseket - a díjfizetés időpontját tekintve a szerződés létrejötte időpontjának – az adókötelezettség megállapításakor úgy kell tekinteni, mint önálló biztosítási szerződés szerinti díjat.

 

A jogszabályok értelmében a 2015.12.31-ig megszerzett kamatjövedelmet 16%-os, az ezt követően megszerzett kamatjövedelmet 15 %-os kamatadó terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy adózással kapcsolatban rendszeresen frissítjük és tájékoztatjuk Ügyfeleinket a honlapukon is megtalálható Adózási tájékoztatónkban. A tájékoztatóban minden olyan kérdésére részletes és kimerítő választ talál, ami az ügyintézés során kérdésként felmerülhet.

Adózási tájékoztatónkat az Ügyintézés menüre kattintva, a Dokumentumtár menüpontban közvetlenül letöltheti.