Csoportos baleset és betegség biztosítás

Modulrendszerü, több biztosítási elemből a munkaadó igényei szerint összeállítható biztosítási forma, igény szerinti időbeli és területi hatállyal.

Baleseti halál:
Balesetből bekövetkező halál esetén a biztosítási összeget fizeti a biztosító a kedvezményezettnek.

Baleseti maradandó rokkantság (teljes, vagy részleges):
A baleseti rokkantságra vonatkozó biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékének megfelelő százalékát fizeti a biztosító a biztosítottnak.

Kórházi térítés betegség vagy baleset esetén:
Betegségből vagy balesetből eredő, három napot meghaladó kórházi ellátás esetén a napi térítésre megállapított térítési összeget kapja a biztosított.
Intenzív ellátás esetén a kórházi napi térítési összeg 150 %-át fizeti az AHICO. A kórházi tartózkodás utáni rehabilitáció elősegítése érdekében a napi térítéssel fedezett kórházi napok számával megegyező számú napra a napi térítés 50 %-át kapja a biztosított.

Műtéti térítés betegség vagy baleset esetén:
A műtéti beavatkozásra megállapított összegnek a beavatkozás mértékével arányos része.

Baleseti kórházi és műtéti térítés:
A kórházi és műtéti térítéssel megegyező szolgáltatás, amely csak baleset következtében szükségessé váló ápolás és műtét esetén vehető igénybe.

A mindenkori Általános Szerződési Feltételek szerint

Vizsgáló orvosok listája

Vizsgáló orvosok listája

Vegyes életbiztosítás

Vegyes életbiztosítás